PP Consult A/S
 

RGS Stigsnæs

 
PPC har deltaget i:

Designfase
Projekt management
Udbudsfasen
Retur til oversigt 

Kontraktforhandlinger
Tidsplanlægning
Kvalitetskontrol
 
   
 
 
 
PP Consult A/S | CVR: 10 03 08 70  | Tlf.: + 45 46 73 21 93 | ppc@ppc-as.dk