PP Consult A/S
 

Operahus i København

 

PPC har deltaget i:

Designfasen
Projekt management

 

Retur til oversigt 

Kontraktforhandlinger
Udbudsfasen

PP Consult A/S | CVR: 10 03 08 70  | Tlf.: + 45 46 73 21 93 | ppc@ppc-as.dk