PP Consult A/S
 
Projektering 
 
 

 

Når projektforslaget er godkendt starter projektering af selve hovedprojektet.

I hovedprojektet fastlægges byggeopgaven entydigt og med en sådan detaljeringsgrad, at projektmaterialet kan danne grundlag for gennemførelse af byggeriet.

Hovedprojektet består af hovedtegninger, oversigtstegninger, bygningsdelstegninger og detailtegninger. Desuden indgår der  detaljerede beskrivelser og beregninger der redegør for krav til materialer og udførelse samt hvilke sanktioner der træder i kraft, hvor kravene ikke følges.
 
På baggrund af dette projektmateriale udarbejdes udbudsmaterialet inklusiv tilbudslister som  danner grundlag for indhentning af tilbud og indgåelse af entrepriseaftaler hos fag-/ eller totalentreprenøren.
 
 

 

 

 

Tilbage til oversigt    
 
PP Consult A/S | CVR: 10 03 08 70  | Tlf.: + 45 46 73 21 93 | ppc@ppc-as.dk