PP Consult A/S
 
 Ide og planlægning
 
   
Vi deltager ofte i selve ide-/ og planlægningsfasen, hvor vi fungerer som sparringspartner ved udformning, design og skitserer af det kommende projekt.

Vi udarbejder projektforslag der angiver æstetiske, funktionelle, tekniske, miljømæssige og økonomiske detaljer i et sådant omfang, at kunden kan træffe beslutning om, hvorvidt projektet skal gennemføres, eller om det skal ændres eller opgives.

Når projektforslaget er endeligt godkendt af kunden og de bevillingsmæssige forhold er afklaret, kan den egentlige projektering gå i gang.
 
Projektforslaget indeholder således tidsplan for projektering og udførelse samt forslag til entreprise- og udbudsform.
 
 
Tilbage til oversigt    
PP Consult A/S | CVR: 10 03 08 70  | Tlf.: + 45 46 73 21 93 | ppc@ppc-as.dk