PP Consult A/S
 

3D

 

 

Vi udarbejder færdige 3D filer til direkte implementering i kundens system.

Vi tegner i 3D tegnesystemer, som Solid Works og Inventor.

3D filer kan leveres i gængse formater således at den fulde tegningsdokumentation men fuldt definerede 3d tegningsformater er tilstede.

Herved sparer vores kunde tid, når det skal implementeres i interne systemer, da tegningsformaterne kan sendes direkte i udbud og direkte til  forbejdningsmaskiner for produktion.

Tilbage til oversigt

 

 

 
 
PP Consult A/S | CVR: 10 03 08 70  | Tlf.: + 45 46 73 21 93 | ppc@ppc-as.dk